Atelier Anterprenoriat in Context European

Atelier Anterprenoriat in Context European

Acest atelier s-a focaliza pe intelegerea ocntextului European in legatura cu activitatea antreprenoriala, in mod deosebit pentru intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri). Data: 29/04/2018 – 03/05/2018 (Porto, Portugalia). Elemente cheie: Imbunatatirea intelegerii antreprenorialului in contextul European. Dezvoltarea abilitatilor de invatare si a competentelor intr-o viziune multiculturala. Impartasirea de experiente anterioare. Teluri si Obiective: Imbunatatirea intelegerii […]

European Entrepreneurship Workshop

This workshop was focused on understanding the European context regarding entrepreneurship, in particular, the concept of small and medium sized enterprises (SME’S). Date: 29/04/2018 – 03/05/2018 (Porto, Portugal). Key Elements: Improve the knowledge on entrepreneurship in European Context. Development of learning and competences in a multicultural way. Share experiences. Aim and Objectives: Improve the participants […]

Atelier Marketing

Atelierul de marketing a fost o ocazie unică de a compara viziuni diferite cu privire la modul de înțelegere a marketingului social și a afacerilor. În zilele noastre, concurența este ridicată, factorii pentru diferențe sunt obligatorii pentru piața forței de muncă. Dincolo de aceste diferențe de calificare, putem verifica necesitatea de a conta pe strategia […]

Marketing Workshop

Marketing workshop was unique opportunity to compare different visions how to understand the social marketing and business. Nowadays, the competition is high, factors for differences are obligatory for job market. Beyond this skill differences, we can check the necessity to count with strategy of communication and marketing, from the personal label to the final product […]

Atelier Management Financiar

Partenerul ceh, LOS-Liberecka obcanska spolecnost, z.s. a gazduit cel de-al doilea workshop transnational avand tema Management financiar. Atelierul s-a desfasurat in perioada 25-29 august 2017 in Liberec, Republica Ceha si au participat 8 reprezentanti ai celor patru parteneri din proiect: Asociatia Scientia Nemus – Romania, Xeración Asociación Cultural – Spania, Laborsano – Gestão e Serviços, […]

Financial Management Workshop

The Czech partner, LOS-Liberecka obcanska spolecnost, z.s. hosted the second transnational workshop on Financial Management. The workshop took place between 25th-29th of August 2017 in Liberec, Czech Republic and 8 representatives of the four partners from the project participated: Scientia Nemus Association – Romania, Xeración Asociación Cultural – Spain, Laborsano – Gestão e Serviços, Lda […]

Atelier Management Organizational

In perioada 25 – 29 martie 2017 In Drobeta Turnu Severin, Romania la sediul Asociatiei Scientia Nemus s-a desfasurat workshopul transnational avand tema Managementul Organizational. La workshop au participat 8 reprezentanti ai partenerilor implicati in proiect din cele patru tari UE: Romania, Spania, Cehia si Portugalia. Pe parcursul celor 5 zile de sesiuni, participantii au […]

Organizational Management Workshop

During 25th – 29th March 2017 at Scientia Nemus Association in Drobeta Turnu Severin, Romania was held the Transnational Workshop on the topic of: Organizational Management. At the workshop participated 8 representative participants of the partners involved in the project of the four EU countries: Romania, Spain, Czech Republic and Portugal. Throughout the 5 days […]